Dr. Serfőző Levente – oktatási püspöki helynök, plébános

Sok évvel ezelőtt, a hivatásom kezdetén lángra gyújtotta a szívem, amikor egy atya a hittanórán egy olyan misszionáriusról beszélt, aki hosszú éveken át azért dolgozott, hogy a nyomornegyed közepén pékséget építsen és kenyeret süssön a családoknak. Ez az életpélda elég volt ahhoz, hogy elinduljak.  2002-ben szenteltek pappá, és bizony volt, hogy csak parázs maradt, de a közel húsz év alatt Isten mindig gondoskodott gyújtósról. A szemináriumi évek életem nagyon szép időszakához tartoznak. A plébániai élet során sokat adtak a közösségek, személyes kapcsolatok és barátságok, az ifjúsági csoportok, evangelizációs programok.

Az alapítványhoz több szállal kötődöm. Egyrészt, mint alapító, másrészt a programok szervezőjeként is segítem a közös célok megvalósítását. Hiszem azt, hogy minden gyermekhez-fiatalhoz személyes út vezet. Ha az életük, életkörülményeik nehezek is, megpróbálunk reményt adni és örömet szerezni számukra. Ebben segítenek a közösségi alkalmak és a konkrét támogatások.


 

Tapodi Krisztián – gyulai káplán

Gyermekkoromban sokféle hivatás vonzott, köztük a pedagógusi és a jogi pálya is. Már akkor fontos volt számomra, hogy emberekkel foglalkozzak és valamilyen formában segíteni is tudjak nekik. Ehhez adódott hozzá egy folyamatosan mélyülő istenkapcsolat és egyházi közösségekben vállalt feladatok sora. Mindezek kapcsán elkezdtem érezni egy vágyat a szívemben az Istennel való szorosabb elkötelezettségre és az emberek szolgálatára, így érlelődött meg bennem a papi hivatás. 2017-ben jelentkeztem a szemináriumba, 2023-ban pedig pappá szenteltek.

A koronavírus időszaka – melyet a szemináriumban töltöttem – sok nehézséggel járt, viszont többünkban elindította a figyelmet a legelesettebbek felé, mely a tenni akarással párosult. Emlékszem a Tisza mentén sétálva született meg a gondolat, hogy tenni szeretnénk valamit az egyházmegyében élő nehéz sorsú gyerekek megsegítésére. Az álom azóta már valósággá vált és számos lelkes társ csatlakozott a közös munkához, mely azóta már alapítványi keretek között működik.